התעלללות וניצול כלכלי של קשיש אפילו על ידי משפחתו !

אחד המקומות שבהם ניתן לאתר ולזהות מצבי ניצול כלכלי הוא הבנק, וזאת משום שעובדיו נמצאים בקשרים קרובים ותדירים עם הזקנים ומהווים עבורם לא אחת אנשי אמון בנושא הפיננסי. הזירה שבה מתרחשות תופעות הניצול הכלכלי הינה לעיתים קרובות הפרוזדורים, הדלפקים והמחשבים של הבנקים, שם מתבצעות העסקאות, נחתמים המסמכים ונמשכים הכספים של הזקנים הנתונים לניצול כלכלי. האם יש מקום להחיל על עובדי הבנק חובה לדווח לרשויות אכיפת החוק על חשש לניצול זקן, או לחילופין להסתפק ברשות לדווח במקרים מעין אלה ? נכון להיום חובה כזו לא קיימת, וזאת בניגוד לחובת דיווח שחלה במקרים של אלימות גופנית או התעללות נפשית כלפי זקן חסר ישע.

למרות שאין חובת דיווח במקרים של ניצול כלכלי, לבנקים חובות שונות שמטרתן להגן על הלקוחות ובכללם זקנים חסרי ישע.חובתו העיקרית של בנק כלפי לקוחו היא למלא אחרי הוראות הלקוח כפי שהן ניתנות מעת לעת. עם זאת, הבנק גם מחויב כלפי לקוחו לנקוט באמצעי זהירות ראויים ולעשות ככל הניתן והראוי כדי למנוע אפשרות שפלוני ירמה את לקוחו ויגזול את רכושו.

במקרים רבים הבנק פועל על פי ייפויי כוח שנותנים לקוחות הבנק לבני משפחה או לאנשים זרים. ייפוי כוח הוא כלי משפטי המאפשר לאדם למנות שליח שיטפל בעניינים שונים בהתאם לקביעתו. מתן ייפוי כוח על ידי זקנים לבני משפחתם או לאחרים הוא תופעה שכיחה מאוד, וזאת בעיקר בשל ירידה ברמה התפקודית והבריאותית שמאפיינת גיל זה(תשוש נפש,סיעודי). הקושי העיקרי הוא שלעיתים הזקן לא יכול לפקח על מעשיו של המיופה. יתרה מזו, לעיתים אדם נותן ייפוי כוח כשהיה צלול, ועם הזמן יש ירידה ביכולותיו הקוגניטיביות כלומר הופך להיות תשוש נפש או סיעודי,אך השליח ממשיך לפעול מתוקף ייפוי הכוח כאשר הזקן כבר אינו מסוגל לפקח על פעולותיו.

בפס"ד בנק לאומי ,הבנק עיכב את דרישת הבן, שדרש בין השאר להעביר את כספי אמו שבחשבונה בבנק, לחשבון על שמו. האם היתה במסגרת של בית אבות גריאטרי של תשושי נפש .הבן פנה בתביעה לבית המשפט לצו הצהרתי כי על הבנק לכבד את הוראות ייפוי הכוח הנוטריוני ולהעביר את כל הזכויות ו/או הכספים הנמצאים בחשבונה של האם לחשבון הבן ו/או לפעול בהתאם להוראותיו.

גולש יקר אם אתה סקרן לדעת את ההמשך אני מזמין אותך לעיין במאמר אותו פרסמתי באתר שלי "יד לקשיש" בקטגורית משפט וזיקנה בכותרת "התעללות וניצול כלכלי" נא הקלק כאן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin