כיצד להשיג עובדים זרים וכיצד לממן העסקת מטפלים זרים?

במאמר זה יפורט הליך העסקתם של עובדים זרים אצל קשישים, ובכלל יפורטו הדרכים להשגת מימון מהמדינה להעסקת עובדים-זרים ומטפלים זרים.

תוכן מקוצר

  1. לאן לפנות על מנת להעסיק מטפלים זרים?
  2. מהי גמלת סיעוד למטפלים זרים?
  3. מי זכאי לגמלת סיעוד ?
  4. מבחני התלות להעסקת עובדים זרים
  5. ביקורת על מבחני התלות להעסקת עובדים זרים
  6. קבלת ההיתר ממשרד התמ"ת
  7. מקבלי ההיתר
  8. הארכת תוקף ההיתר
  9. אשרת כניסה לארץ למטפלים זרים


על מנת להעסיק מטפלים זרים יש לפנות לשלושה גורמים:


1. המוסד לביטוח לאומי, כדי לקבוע אם הקשיש זכאי לגמלת סיעוד למטפלים-זרים ומה מידת התלות שלו.

2. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (התמ"ת), הנותן לקשיש היתר להעסקת מטפלים זרים אם עמד בקריטריונים שקבע המשרד.

3. מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, המסדיר אשרות כניסה ועבודה לעובדים
הזרים.

מהי גמלת הסיעוד?


קשישים העומדים בתנאים (שיפורטו להלן) זכאים לגמלת סיעוד.

 גמלת הסיעוד הנה גמלה כספית שמיועדת לשירותים מסוימים להן נזקק הקשיש ובכללן העסקת עובדים זרים.


גמלה עובדים זרים מלאה = 15.5 שעות שבועיות לעובד זר.
גמלה עובדים זרים חלקית = 9.75 שעות שבועיות לעובד זר.

טופס גמלת סיעוד למטפלים זרים ניתן להוריד בחינם כאן.

הקשיש ומשפחתו בוחרים את שירותי העובדים-זרים שהוא מעוניין בהם מן השירותים המוצעים לו על ידי העובד הזר: טיפול בבית על ידי עובד זר, טיפול במרכז יום על ידי עובד זר, מוצרי ספיגה, משדר מצוקה ושירותי כביסה על ידי עובד זר.


ועדה מקומית ובה עובד סוציאלי ואחות המטפלים בקשיש מאשרים את בחירת הקשיש ומזמינים את שירותי העובדים הזרים מחברות סיעוד לעובדים זרים שהביטוח הלאומי עובד עמן. אם הקשיש לא בחר בסל שירותים לעובדים זרים, הוועדה תקבע בעבורו אילו שירותי מטפלים זרים יקבל.
סכום הגמלה משולם ישירות לחברת הסיעוד לעובדים זרים, ולא לקשיש. טופס גמלת הסיעוד לעובד-זר מוגש בסניפי הביטוח הלאומי, ומצורפים אליו חוות דעת של רופא ואישורים על הכנסות. הדבר אורך בין שבועיים לחודש. (מהגשת הבקשה לקבלת התשובה).


מי זכאי לקבלת גמלת סיעוד לעובדים זרים?


גיל – גברים מעל גיל 65 ונשים מעל גיל 60.
מגורים בקהילה ולא במוסד סיעודי או בבית-אבות המספק שירותי סיעוד של עובדים זרים וישראלים.
מבחן הכנסה – הכנסת הקשיש אינה עולה על רמה מסוימת.
העדר כפילות בקבלת גימלאות – התובע איננו מקבל קצבה אחרת מהביטוח הלאומי או מהמדינה.
מבחן תלות – התובע זקוק לעזרה של מטפלים זרים כדי לעשות פעולות יומיומיות או להשגחה מתמדת על ידי מטפלים זרים למען בטיחותו.

לראש הדף


מבחני התלות להעסקת עובדים זרים


מבחן הערכת תלות להעסקת מטפלים זרים נערך בבית הקשיש בידי אחות, פיזיותרפיסט או רופא, ויש בו שלושה מרכיבים:
1. הערכת תפקוד (ADL).
2. הערכת הצורך בהשגחה אישית מתמדת על ידי מטפלים זרים.
3. בדיקה אם אכן התובע מתגורר לבדו.
קשיש שקיבל במבחני התלות מעל 2.5 נקודות זכאי לגמלת עובדים זרים חלקית (9.75 שעות), וקשיש שקיבל מעל 6.5 נקודות זכאי לגמלת עובדים זרים מלאה (15.5 שעות). הניקוד המרבי במבחן הערכת התלות במטפלים זרים הוא 16.5 נקודות.

לראש הדף

ביקורת על מבחני התלות להעסקת עובדים זרים


ארגונים שונים הביעו ביקורת לגבי מבחני התלות של הביטוח הלאומי להעסקת עובדים זרים. לדוגמא, לדעת המרכז לאלצהיימר, המבחנים אינם מתאימים לקשישים הסובלים משטיון שמסוגלים לבצע את הפעולות הנדרשות בהנחיית המעריך, אך לא באופן עצמאי וחייבים את עזרת העובד הזר.


לדברי פרופ' מיכאל דוידזון, יו"ר המרכז לאלצהיימר, לשם הערכת מידת התלות של חולי אלצהיימר במטפלים זרים, יש להתחשב בחוות דעת מפורטת של רופא מומחה (פסיכיאטר, נוירולוג או גריאטר) ולא להסתפק במבחני הביטוח הלאומי להעסקת עובדים זרים הנערכים על ידי אחות.


טענה נוספת, המשותפת למרכז לאלצהיימר ולארגון "כן לזקן" היא כי במקרים רבים רמת תפקודו האמיתית של הקשיש אינה משתקפת במבחן, משום שהקשיש התבייש במצבו והתאמץ להפגין את יכולותיו או משום שאופי מחלתו מונע ממנו להעניק תשובה בעלת ערך לשאלות המעריך [כפי שנראה בהמשך, קשיש שקיבל ציון נמוך במבחני הערכת התלות, לא יהיה זכאי להיתר להעסקת מטפלים זרים ממשרד התמ"ת. קשישים אלו נאלצים להעסיק עובדים זרים פרטיים בעלות גבוהה.


תגובת הביטוח הלאומי לטענות אלה היא כי המוסד מודע לטענות שהועלו, ובשנים האחרונות נעשה מאמץ מיוחד להתאים את מבחני התלות להעסקת מטפלים זרים לסובלים מבעיות קוגנטיביות. למבחני התלות להעסקת עובדים זרים הוכנסו סעיפים מיוחדים המתייחסים לנושא והדרכת המעריכים מטעם הביטוח הלאומי כוללת הכשרה בתחום.


רצוי מאד להיעזר ב
יועץ מקצועי לגיל הזהב אשר מכיר היטב את כל ההליכים הבירוקרטיים, מכיר את חברות הסיעוד השונות ויודע כיצד לתמרן היטב בין כל הגורמים השונים.

לראש הדף


קבלת היתר להעסקת 
מטפלים זרים ממשרד התמ"ת


יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת ממונה על מתן היתרים להעסקת עובדים זרים, בין השאר בתחום הסיעוד.


הפנייה ליחידת הסמך  לעובדים זרים

הקשיש או בני משפחתו יכולים לבקש היתר העסקה לעובד זר באחת מלשכות יחידת הסמך לעובדים זרים ברחבי הארץ. עלות אגרת הבקשה 260 ₪. לפי משרד התמ"ת, הליך קבלת היתר ההעסקה למטפלים זרים ממועד הגשת טופסי הבקשה נמשך שבוע בלבד אם המבקש עבר את מבחני התלות של המוסד לביטוח לאומי.


טופס רישיון העסקה ניתן להוריד בחינם 
כאן

 קביעת הזכאות לעובדים זרים במשרד התמ"ת


מדיניות משרד התמ"ת היא לתת היתר העסקה למטפלים זרים רק לקשישים הנזקקים לסיוע רב ולהשגחה מתמדת של עובדים זרים. קביעת זכאות המבקש להיתר העסקה לעובדים זרים נקבעת בעבור קשישים על-פי הניקוד של המבקש במבחן הערכת תפקוד (ADL) להעסקת עובדים זרים שבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי.


הניקוד הנדרש לקבלת ההיתר להעסקת עובדים זרים הוא 4.5 נקודות ומעלה, או 4 נקודות ומעלה אם המבקש מתגורר בגפו או עבר את גיל 90.
אם המבקש מטפלים זרים לא עשה את מבחני התלות של הביטוח הלאומי להעסקת עובדים זרים, הוא מופנה למבחן של "האגודה לבריאות הציבור", שהיא עמותה פרטית העושה את בדיקות ההתאמה להעסקת עובדים זרים עבור משרד התמ"ת. עלות הבדיקות הפרטיות למעוניינים בעובדים זרים היא 495 ₪.


לפי נתוני משרד התמ"ת הופנו למבחן להעסקת עובדים זרים באגודה לבריאות הציבור 3,367 איש בשנת 2004, וכשני-שלישים מהם נמצאו זכאים להעסקת עובד זר.


קשיש השוהה במוסד (בית-חולים, מרכז שיקום, 
בית-אבות) שבו ניתנים שירותי סיעוד וטיפול איננו יכול לקבל היתר להעסקת מטפלים זרים. היתר ההעסקה נשלל מקשיש שעבר להתגורר במוסד בקביעות. כמו כן נשלל היתר ההעסקה מקשיש שניצל אותו לרעה, למשל אם נמצא כי העובד הזר אינו מועסק בביתו אלא בביתו של קרוב משפחה.


יצוין כי ועדה מקצועית מייעצת של משרד התמ"ת דנה בבקשותיהם של נזקקים שלא עמדו בקריטריונים לקבלת היתר למטפלים זרים. הוועדה מכירה בכמה חריגים הנוגעים לקשישים שמדד ה-ADL שלהם בין 2.5 ל-4.0: המבקש עובד זר גר עם נכה אחר בן משפחה, הוא חולה במחלה קשה או ממארת ונדרשת עבורו השגחה של עובד זר רוב שעות היום, או הוא השתחרר מבית-החולים וזקוק להמשך השגחה וטיפול על ידי מטפלים זרים (במקרה כזה ניתן אישור לחצי שנה בלבד).

לראש הדף


מקבלי היתר להעסקת עובדים-זרים


משרד התמ"ת: בשנת 2004 הוצאו 26,540 היתרי העסקה לעובדים-זרים עבור קשישים; מ-11,895 הבקשות החדשות שהוגשו למשרד בשנת 2004 נדחו 864 בקשות לעובדים-זרים בלבד. ייתכן ששיעור הדחיות נמוך משום שקשישים שידעו שאינם עומדים בתנאי הזכאות למטפלים זרים לא פנו לקבלת היתר מלכתחילה.


הארכת תוקף ההיתר לעובדים-זרים


על המעסיק לבקש ממשרד התמ"ת את הארכת תוקף ההיתר לעובדים-זרים בכל שנתיים. על-פי רוב, ההארכה לעובדים-זרים ניתנת ללא דיון נוסף במצבו של הקשיש. אם קשיש עבר את גיל 85, מוארך תוקף ההיתר להעסקת עובדים זרים עבורו ללא צורך בבקשה. על המבקש לשלם אגרת בקשה בכל הארכה של ההיתר לעובדים-זרים.

לראש הדף


אשרת כניסה במינהל האוכלוסין-משרד הפנים לעובדים-זרים


לאחר שהקשיש זכה בהיתר להעסקת מטפלים זרים ממשרד התמ"ת, עליו לפנות למינהל האוכלוסין במשרד הפנים כדי להסדיר אשרת כניסה או אשרת עבודה לעובדים-זרים.
בשלב זה, ורצוי מאד כבר קודם לכן, יש לקשיש או בני משפחתו ליצור קשר באופן פרטי עם חברה המספקת שירותי עובדים-זרים או לגשת 
ליועץ מקצועי לגיל הזהב שמכיר את החברות הרבות יודע את הרמות השונות של העובדים ויכול להתאים בצורה ניטרלית עובד זר מתאים לקשיש ומשפחתו. (השירות אינו כרוך בתשלום מאחר והיועץ מקבל את שכרו בהסדר כולל עם כל חברות הסיעוד להעסקת עובדים-זרים בארץ)


תפקיד היועץ לגיל הזהב הוא לאפשר למשפחות לקבל את כל המידע הרלוונטי מבלי להיחשף לניסיונות מצד חברות הסיעוד השונות לתת להם עובד זר שאינו מתאים. העסקת עובד זר שאינו מתאים גורמת לסבל רב לקשיש ומשפחתו.


בפנייה למשרד הפנים להשגת האשרה לעובדים-זרים, הקשיש, בן משפחתו או נציג חברת הסיעוד להעסקת עובדים-זרים המטפלת בהבאת העובד זר, נדרש לקבוע פגישה עם פקידי מחלקת אשרות לעובדים-זרים במינהל האוכלוסין, למלא טופסי בקשה של המנהל ולהציג מסמכים המעידים על הקשר בין המעסיק, חברת הסיעוד להעסקת עובדים-זרים והעובד ועל מחויבותם להעסקת מטפלים זרים בתחום הסיעוד.
עלות השירות במשרד הפנים היא 145 ₪.


הליך קבלת האישור אמור להימשך כשבוע ממועד הגשת טופסי הבקשה. אולם, בפועל, בשל העומס, יש להמתין כחודשיים עד לפגישה במינהל. גם בנקודה זו היועץ המקצועי לגיל הזהב יכול לקדם את העניין במהירות.
עם קבלת האישור, העובד הזר יכול להתחיל את עבודתו בבית הקשיש.


שלא כמו בענפים אחרים, מספר השנים שעובד זר בתחום הסיעוד יכול לשהות בארץ אינו מוגבל, אך יש לחדש את אשרת העובד בכל שנה. מן השנה השנייה להארכת האשרה המעסיק משלם עבור השירות 145 ₪.


יש לציין כי ליועץ המקצועי יש ניסיון רב וקשרים ענפים בכל הרמות הבירוקרטיות הקשורות לטיפול בקשיש. במציאות הישראלית של ימינו, לניסיון זה חשיבות רבה בהאצת תהליכים מול הרשויות, לצורך קבלת העובד הזר הטוב ביותר עבור הקשיש וממילא הטיפול הטוב ביותר עבור הקשיש. למרבית המשפחות אין ניסיון בתחום ואין להן קשרים ברשויות השונות, ולכן הטיפול בהן הוא לעתים איטי ולוקה בחסר.

לפרטים נוספים וליצירת קשר טלפנו 052-2544307
או השאירו פרטיכם כאן ואנו נחזור אליכם בהקדם.


ב ב ר כ ה
דוד דנחי-יועץ לגיל הזהב
052-2544307

לראש הדף

על הכותב

דנחי דוד- יועץ גרונטולוגי מקצועי לגיל הזהב

במשך 20 השנים האחרונות, דנחי דוד, מלווה, מייעץ ומנחה קשישים ובני משפחותיהם בנקודה הקריטית ביותר בחייהם. דוד מומחה באיתור בתי אבות או דיור מוגן בהתאמה מדוייקת ואישית לקשיש ולמשפחתו להמשך קריאה…