כיצד מממנים את האשפוז הסיעודי בבית האבות? האם המדינה מסייעת?

כל אזרח ותושב ישראל זכאי לפנות ללשכת הבריאות המחוזית במקום מגוריו ולקבל סיוע במימון האשפוז הסיעודי בבית אבותאו דיור מוגן, עבור חולה סיעודי או תשוש נפש, זאת בתנאי שיעמוד בקריטריונים מסוימים.

 

התנאי לקבלת סיוע המדינה למימון בית אבות או דיור מוגן הוא:

 • הקשיש הוא סיעודי או תשוש נפש– והסמכות להגדיר אותו ככזה הינה בלעדית למשרד הבריאות.

 • מבחן הכנסות הן של הקשיש והן של בן זוגו וילדיו מקרבה ראשונה. מבחן זה נעשה על ידי מילוי שאלון והצהרה על ידי כל בן משפחה מדרגה ראשונה, צרוף מסמכים תומכים והחתמת הבקשה בפני עו"ד או מזכיר בית המשפט.

 • קיומו של תקציב ממלכתי לסיוע: קורה לא אחת שלשכת בריאות מסויימת מיצתה את התקציב שלה לאותה תקופה, והכל ממתינים לאישור התקציב הממשלתי הבא.

   

אישור סיעודי או תשוש נפש:

 על מנת שמשרד הבריאות יאשר את עובדת היות הקשיש "סיעודי ו/או תשוש נפש", יש לספק למשרד הבריאות את המסמכים הבאים:

 • דוח תפקודי – ימולא על ידי הרופא המטפל ו/או האחות בקופת החולים או על ידי בית החולים בו שוהה הקשיש.

 • דוח סוציאלי – ימולא על ידי העובדת הסוציאלית של קופת החולים או של העירייה (לשכת הרווחה).

 • דוח פסיכו גריאטרי – ימולא על ידי פסיכוגריאטר במקרה של "תשוש נפש".

 • העתק מתעודת הזהות של הקשיש.

   

מה עושים עם כל החומר?

יש להעביר את הדו"חות הללו ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגורי הקשיש ולהמתין להתכנסות הוועדה הראשונה של לשכת הבריאות.

וועדה זו בודקת את הדוחות ומחליטה, האם לאשר את הגדרת הקשיש כסיעודי או כתשוש נפש. יש מקרים, בהם משרד הבריאות אינו מסתפק בדו"חות הללו ומעוניין לערוך ביקור רפואי בבית הקשיש, כדי להתרשם ממצבו.

 

אישור הסיוע הכספי:

 על מנת שמשרד הבריאות יאשר את הסיוע הכספי (המכונה "קוד") למשפחת הקשיש, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • מסמכים של הקשיש ובת זוגו- תלושי שכר והכנסות כספיים של שלושה חודשים אחרונים.

 • עצמאי – שומת מס אחרונה ממס הכנסה ואישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי האחרונה.

 • עובד שכיר או גמלאי – אישורי הכנסה של 3 חודשים אחרונים

 • חובה לצרף אישור על תשלום ארנונה, משכנתא, שכר דירה, ועד בית ודמי חכירה .

 • מסמכים של ילדי המאושפז הבגירים- הכנסות שוטפות שלושה חודשים לאחור.

 • משכנתא – אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד גמר המשכנתא.

  לאחר הגשת המסמכים מתקיימת ועדה רפואית לגבי הזכאות לפי מצב תפקודי. לרוב, מתקבלת תשובה בתוך שבועיים. לאחר קבלת הזכאות, נבדק המצב הכלכלי של הקשיש ומשפחתו (הכנסות), על פי המסמכים שהוגשו, ונקבע סכום השתתפות בני המשפחה בתשלום.

  לאחר מכן, יש להמתין לקבלת סכום ההשתתפות ממשרד הבריאות.

  יש לציין, כי ישנן עדיפויות במשרד הבריאות למתן "קוד": לדוגמא, תשוש נפש המסכן את סביבתו יקבל תשובה במהירות יתרה יחסית, או סיעודי ערירי.

   

כתב התחייבות:

לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית של בני משפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי. למעמד החתימה יש להביא שני ערבים המשתכרים באופן קבוע, אשר יזדהו באמצעות תעודת זהות.

ועדת ערר:

אם לדעת המתחייב קיימים נימוקים לכך, שהוא אינו מסוגל לעמוד בסכום שנקבע לו בהשתתפות החודשית, וזאת עקב סיבות חריגות, הוא זכאי לפנות בכתב לועדת ערר, בצירוף המסמכים המאשרים את טענותיו.

הפניה תעשה באמצעות העובדת הסוציאלית של לשכת הבריאות.

 

פירוט נוסף

על מנת לקבל פירוט נוסף וממצה יותר הקלק כאן להורדת מסמך המידע של משרד הבריאות הישראלי.


מעוניין שמומחה הדיור שלנו יסייע לך לבחור מסגרת בחינם וללא כל התחייבות?

הייעוץ המקצועי הינו ללא תשלום לקשיש או לבא מטעמו. את שכרו היועץ מקבל ע"י הסדר כולל עם כל בתי האבות בארץ בצורה כזאת שאין לו מול עיניו אלא את השיקול הענייני.
עם זאת, ישנה חשיבות רבה לבחירת יועץ אמין שלא יערב שיקולים זרים בבחירת בית האבות. בכל מקרה, אין היועץ מהווה נציג מכירות של 
בית אבות
 מסוייםלחץ כאן ליצירת קשר  או טלפן 052-2544307

לראש הדף

על הכותב

דנחי דוד- יועץ גרונטולוגי מקצועי לגיל הזהב

במשך 20 השנים האחרונות, דנחי דוד, מלווה, מייעץ ומנחה קשישים ובני משפחותיהם בנקודה הקריטית ביותר בחייהם. דוד מומחה באיתור בתי אבות או דיור מוגן בהתאמה מדוייקת ואישית לקשיש ולמשפחתו להמשך קריאה…