מימון מעבר ממחלקת תשושי גוף למחלקה סיעודית

מבקר יקר

ישנם מקרים של קשישים הנמצאים בבית אבות במחלקה של תשושי גוף וממומנים על ידי לשכת הרווחה ותפקודם במשך הזמן ירד והם הפכו לסיעודים.במקרה כזה הם אמורים לעבור למחלקה סיעודית ובמימון משרד הבריאות.אלא שתקופת ההמתנה של קשיש כזה ,לשם קבלת התחייבות כספית ממשרד הבריאות הקרויה בעגה במקצועית "קוד" אורכת זמן רב .הפרשי העלויות בין האישפוז במחלקתהתשושים למחלקת הסיעודיים נספגו על ידי בית האבות.

לאחר הידברות של ארגון א.ב.א (ארגון בתי האבות) עם משרד הבריאות בנושא,ההתחייבויות נמסרות בתוך זמן קצר יחסית. כמו כן ארגון זה הגיע להבנה עם משרד הרווחה במקרים שבהם ישנם עיכובים שאינם תלוייםבבית האבות,משרד הרווחה משתתף במימון האישפוז בתקופת הביניים.

קיימת בעיה נוספת במקרים בהם תשושי הגוף שעברו למחלקה סיעודית ,היתה בבתי אבות שלא השתתפו במיכרז האישפוז הסיעודי,ובהם המיטות הסיעודיות הן במימון פרטי,ולא בהתקשרות עם משרד הבריאות. על מנת למנוע מצבים שבהם יאלץ הקשיש לעזוד את המוסד שהפך לביתו,במקרים אלה מאשרת ועדת חריגים של משרד הבריאות ,התקשרות פרטנית בין בית האבות למשרד הבריאות בתנאים שנקבעים לגופו של ענין.

הידיעות המשמחות שצויינו לעיל נלקחו מתוך ד"וח פעילות של ארגון א.ב.א ינואר 2102

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin