לפני הכנסת יקירך לבית אבות,נא עצור וחשוב האם נכון המהלך או לא?

צרכי הקשיש הסיעודי

צרכיו של הקשיש הסיעודי במסגרת של בית אבות סיעודי או מרכז גריאטרי הינם מגוונים. הם קשורים לבעיותיו הבריאותיות, לאופן שבו הוא חווה את מחלתו ולצרכיו בזמן שהיה בריא.  צרכיהם של הקשישים משתנים בהתאם למצבם הבריאותי, גילם, מגדרם ותרבותם.

הצורך החשוב ביותר לקשישים המאושפזים ב בית אבות סיעודי הינו אמון בצוות הסיעודי והרפואי. כשמטופלים נכנסים לאשפוז בבית אבות סיעודי, הם מצפים שהצוות הסיעודי והרפואי יספק את צורכיהם.

ישנם מצבים שבהם הצוות לא נענה לצרכים שהמטופלים רואים כחשובים. הדבר בא לידי ביטוי בתופעות כגון לא ניתן מידע מדויק ומופרות הזכות לפרטיות, להחלטה עצמאית או לאוטונומיה. במקרים אלה המטופל עלול לפתח חוסר אמון כלפי הצוות.

ציפיות של קשיש סיעודי

במחקר שבחן את ציפיותיהם של קשישים המאושפזים בבית אבות סיעודי או מרכז גריאטרי לא יותר משנתיים לגבי הטיפול המוענק להם במוסד, נמצא שהקשישים ציפו למילוי הצורך של תקשורת נאותה.

ציפיותיהם של בני משפחת קשיש סיעודי

בהשוואה לצרכים שהמטופלים הסיעודיים זיהו כחשובים להם, נמצא שהמשפחות זיהו כצורך חשוב את מתן המידע לגבי מצבו של המטופל והטיפול המוענק לקשיש סיעודי. הצורך השני בחשיבותו עבורן היה ניקיון של בית אבות/מרכז גריאטרי (או דיור מוגןהסיעודי וחדרי המטופלים.

לעומת זאת, במחקר אחר נמצא שהצורך החשוב ביותר עבור המשפחות הינו התייחסות אישית אל המטופל. משפחות שהרגישו שהצוות הסיעודי מתייחס אל הוריהן בחום ובכבוד, הביעו שביעות רצון רבה יותר מבית האבות הסיעודי.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin