חוק סיעוד-הביטוח הלאומי-סקירה כללית

המוסד לביטוח לאומי מפעיל, בשיתוף עם משרד הרווחה ושירותי בריאות כללית, את חוק ביטוח סיעוד.

על פי החוק, גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה – (החל ב–1 ביולי 2004 הגיל עולה בהדרגה עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 67 לגברים ו–64 לנשים), הגרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו"ב), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם.
למען הסר בלבול בקרב הקורא : גיל הפרישה הינו כאמור לעיל 67 לגברים או 64 לנשים,אולם גיל קבלת קצבת זיקנה הינו גיל 70 הן לנשים והן לגברים. הכוונה לאותה קצבת זיקנה המשולמת ישירות על ידי הביטוח הלאומי היישר לחשבון הבנק של הקשיש או הקשישה.אחרי גיל 70 קצבת הזיקנה אינה מותנית בגובה ההכנסות של קבל הקצבה.
גימלת הסיעוד הניתנת בעין דהיינו שעות טיפול שבועיות. גימלה זו ניתנת עלידי חברות סיעוד אשר זכו במכרז מול הביטוח הלאומי. חברות אלה מספקות מטפלות ישראליות ולא עובדים זרים. חברות כא אדם הן אלו אשר מספקות עובדים זרים. הן חברות כח האדם והן חברות הסיעוד מכונות חברות השמה. וצריך לא להתבלבל. חלק מחברות הסיעוד הקימו לעצמן חברות כח אדם על מנת לזכות גם בנתח שוק של עובדים זרים.
מבקש לציין כי שעות סיעוד אינן ניתנות לזכאים אשר מתגוררים במסגרות דיור המוגדרות בית אבות,או מרכז גריאטרי, לעומת זאת זכאים אשר מתגוררים במסגרת של דיור מוגן אכן זכאים לקבל שירותי סיעוד כמו מטפלת וכד ושעות אלה אינן מתבטלות.
הכוונה במסגרת של דיור מוגן הינה למשל מסגרות כמו בית בכפר,משען,מגדלי הים התיכון,נוף המושבה.

לזכאי לגמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום יום, בניהול משק הבית ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו ולא גמלה בכסף.
על פי חוק ביטוח סיעוד, זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו ולמשפחתו בביצוע פעולות יום יומיות, בניהול משק הבית, בטיפול בו ובהשגחה עליו – והכול לפי צורכי המבוטח ובחירתו בתוך מסגרת הזכאות. אם החמיר מצבו של המבוטח, הוא ומשפחתו רשאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת.
בפרק זה שיעורי הגמלה מתייחסים רק ל-2 סוגי שירותים מתוך סל השירותים: שעות טיפול שבועיות בבית וימי ביקור במרכז יום. השיעורים של השירותים שלא פורטו כאן, יימסרו לכם על-ידי העובד הסוציאלי, שיבקר בביתכם וייעץ לכם בבחירת סל השירותים המתאים לכם. על מנת לשבר את האוזן ניתן להמיר חלק משעות הסיעוד לכסף אשר מממן את הביקור במרכז יום,או לקבלת מוצרי ספיגה כמו טיטולים, משדר מצוקה או שירותי מכבסה. אולם צריך לזכור ברגע שממירים חלק משעות הסיעוד אזי שעות אלה אינן ניתנות במקביל גם למטפלת. במילים אחרות מספר השעות השבועיות עבור מטפלת יורד.
המוסד לביטוח לאומי עורך ניסוי, לפיו יוכל מקבל גמלת סיעוד, המעסיק מטפל צמוד, לקבל את גמלת הסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו, ולהעסיק את המטפל באופן בלעדי, ללא תיווך של חברת סיעוד.
להסדר הזה יוכלו להצטרף אנשים המשויכים לסניפים נהרייה, טבריה, רמת גן, בני ברק, אשקלון, אשדוד וירושלים עד לתאריך 31 בדצמבר 2010.
מי שאינו מעוניין להצטרף להסדר החדש, יוכל להמשיך בהסדר הקיים, לפיו חברת הסיעוד מעסיקה את המטפל במספר השעות שנקבעו לזכאי לגמלת הסיעוד, והזכאי לגמלה מעסיק את המטפל בשאר השעות.

להלן פירוט השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

  1.  עזרה של מטפלת בבית המבוטח.
  2.  טיפול במרכז יום לקשישים.
  3. אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
  4. משדר מצוקה.
  5. שירותי מכבסה.

השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

לא יינתנו שירותים שנועדו לסייע בטיפול הרפואי במבוטח, או שירותים שנועדו לשנות את תנאי מגוריו, או עזרה בקניית ציוד לבית, או עזרים אישיים וכדומה.
ועדה מקומית (עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי) היא שתקבע אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד ומי ייתן לו אותם והכל על פי שיעור הגמלה שקבע המוסד לביטוח לאומי, ועל פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים במבוטח (העובד הסוציאלי והאחות).

כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד המתאימים למבוטח ולבני משפחתו, ומי יטפל בו, יבקרו בבית המבוטח עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים.
את שירותי הסיעוד יספקו חברות וארגונים שהוכרו כנותני שירותים.

המרת שעות גימלת הסיעוד לכסף


המוסד לביטוח לאומי עורך ניסוי, לפיו יוכל מקבל גמלת סיעוד, המעסיק מטפל צמוד, לקבל את גמלת הסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו, ולהעסיק את המטפל באופן בלעדי, ללא תיווך של חברת סיעוד.
להסדר הזה יוכלו להצטרף אנשים המשויכים לסניפים נהרייה, טבריה, רמת גן, בני ברק, אשקלון, אשדוד וירושלים עד לתאריך 31 בדצמבר 2010.
מי שאינו מעוניין להצטרף להסדר החדש, יוכל להמשיך בהסדר הקיים, לפיו חברת הסיעוד מעסיקה את המטפל במספר השעות שנקבעו לזכאי לגמלת הסיעוד, והזכאי לגמלה מעסיק את המטפל בשאר השעות.

מי יכול להגיש בקשה לגמלה בכסף?

יכול להגיש בקשה לגמלה בכסף מי שמקום מגוריו באחד היישובים הכלולים בניסוי והוא עונה על התנאים האלה:

  • נקבעה לו גמלת סיעוד בשיעור של 150% או 168% (או בשיעור של 75% או 84% – למקבל גמלה מופחתת עקב הכנסות) .
  • הוא מעסיק מטפל צמוד 12 שעות ביממה לפחות, 6 ימים בשבוע.
  • המטפל אינו בן משפחה.
  • המטפל מועסק בשכר על פי חוזה כתוב.
  • המעסיק עובד זר, צריך שיהיה לו היתר מטעם משרד הפנים (רשות ההגירה).

בברכה דוד דנחי
יד לקשיש

על הכותב

דנחי דוד- יועץ גרונטולוגי מקצועי לגיל הזהב

במשך 20 השנים האחרונות, דנחי דוד, מלווה, מייעץ ומנחה קשישים ובני משפחותיהם בנקודה הקריטית ביותר בחייהם. דוד מומחה באיתור בתי אבות או דיור מוגן בהתאמה מדוייקת ואישית לקשיש ולמשפחתו להמשך קריאה…