האם יש יתרון לפעילות גופנית עבור תשוש נפש בבית אבות לעומת הבית?

יתרונות הפעילות הגופנית בגיל הזיקנה ידועים, אך אין מידע מספיק על פעילות גופנית בקרב זקנים תשושי נפש. נערך מחקר שמטרתו היתה לבדוק האס ניתן לקיים פעילות גופנית קבוצתית, בהדרכת מורה מקצועי לחינוך גופני ובסיוע חבר צוות, כחלק משגרת החיים של מרכז יום לתשושי נפש , ואס כן, באיזו מידה היא משפיעה על התפקוד הגופני. מטרה נוספת היתה לבדוק באיזו מידה חומרת הדמנציה ושיעור הביצוע של הפעילות הגופנית הם גורמים מתערבים בהשפעה זו.

במחקר השתתפה קבוצה של כ-30 קשישים העונים על קריטריון של תשוש נפש בדרגה חמורה ובינונית, תשושי נפש אלו השתתפו בתוכנית פעילות גופנית מוגברת לאחר תקופה ללא התערבות ותקופה של פעילות גופנית מתונה לא אפקטיבית. בתקופת הפעילות נכחו רוב המשתתפים ב-70% מהשיעורים לפחות, ו-80% ביצעו יותר ממחצית התרגילים שבשיעורים. לאחר תקופת הפעילות המוגברת היה שיפור מובהק גם בקרב הדמנטיים בדרגה בינונית וגם בקרב אלה שסווגו בדרגה חמורה. כמו כן, היתה נטייה לשיפור בקרב כל המשתתפים בשני המבחנים האחרים. התברר כי כדי שהפעילות תהיה אפקטיבית, חשוב שתהיה ברמת עצימות מספקת.

השאלה הגדולה שלי האם הבית מסוגל למלא את הפונקציה הזאת לקשיש תשוש נפש? כמובן שברוב המקרים התשובה היא שלילית. בית אבות כמסגרת שלתשושי נפש מספק את מירב הגירויים עבור הקשיש תשוש הנפש ובכללם פעילות גופנית שהינה חיונית לשמירה על גמישות הגוף,הפעילות הגופנית המתבצעת במסגרת של בית אבות הינה מובנית ומודרכת על ידי בעלי מקצוע בעזרת תוכניות מיוחדות לגיל המבוגר.

בית אבות עבור תשוש נפש מספק לקשיש את מירב הגירויים להם הוא זקוק ובכללם פעילות גופנית שנועדה לשמר את תנועתיות קשיש תשוש הנפש.יש לזכור כי הפעילות הגופנית נערכת על ידי בעלי מקצוע מיומנים עם תוכניות מיוחדות לגיל המבוגר. הפעילות במסגרת של בית אבות הינה שיטתית ונתונה למעקב אחר הצלחות.

ידוע כמו כן כי קיים גורם משמעותי בקרב תשוש נפש והוא נפילות,ככל שהקשיש תשוש הנפש "ספורטאי" יותר כן רמת וקצב הנפילות יורדת אם בכלל.

אני מזמין את הקורא לעיין במאמר המרתק בכותרת פעילות גופנית עבור תשוש נפש

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin