פצע לחץ-מתי,כיצד להתמודד ומהן דרכי המניעה

בס"ד

פצעי לחץ הן תופעה מאד ידועה בקרב קשישים בעיקר, אשר אינם נעים וזזים כמו הצעירים.

פצעי לחץ מופיעים בין השאר אצל קשיש סיעודי או במצב של סיעודי מורכב. יכול להיות שקשיש אשר אינו סיעודי אולם שוכב זמן מסויים במיטת חוליו בבית חולים או אפילו בבית , יכול להתפתח מכך פצע לחץ.

במקרים רבים משפחה אינה מבחינה בהופעת פצע לחץ וכאשר כבר היא מבחינה אזי פצע הלחץ הוא בדרגה די מתקדמת והטיפול בו הינו ארוך ומייסר מאד את המשפחה ואת הסובל ממנו. אם דרגת פצע הלחץ של הקשיש הסיעודי הינה דרגה 3 ומעלה אזי הוא מוגדר כסיעודי מורכב. המשמעות הינה שאינו יכול לשהות במחלקה סיעודית רגילה אלא מיוחדת.

על המשפחה לדעת כי קשיש אשר אינו נע ,עליה לחשוש מייד להופעת פצעי לחץ ולבקש מהאחות לבדוק אם אמנם ישנה התפתחות אפילו קלה של פצע לחץ ואזי לנקוט פעולות שיפתרו את הבעיה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin