שלבי המעבר לבית אבות או דיור מוגן

תהליך השמת קשיש בבית אבות או בדיור המוגן הינו תהליך מורכב, גם בגלל שמצד אחד מדובר בבני אדם שונים עם דעות שונות ומאוויים שונים הן של הקשיש והן של בני המשפחה, ומצד שני ישנם מאות בתי אבות או דיור מוגן ברחבי הארץ המאופיינים כל אחד באפיון שונה וצריכה להתבצע התאמה מקסימלית בין הקשיש לבין אותו מקום.

מאד לא רצוי לערוך ניסוי וטעיה על חשבון הקשיש. היוועצות עם איש מקצוע מציבה את הנתונים המקצועיים על הקרקע האמיתית ומסייעת מאד בתהליך המורכב והקשה הזה.

כפועל יוצא מכך ישנה חשיבות רבה לבחירת איש המקצוע המתאים והמקצועי ביותר, גם בגלל היות שיש גורמים שנכנסים לענף זה ואינם מבינים בלשון המעטה במקצוע הזה והמשפחה יוצאת ניזוקת גם מבחינה נפשית ומורלית.

נייר זה נכתב בלשון זכר אולם הוא תקף גם בלשון נקבה.

התהליך מורכב ממספר שלבים כפי שיתואר להלן, אולם ישנם שלבים אשר ניתן לבצעם במקביל על מנת לחסוך בזמן ולהיות יעיל יותר, וכמובן ישנם שלבים שלא ניתן לדלג מעליהם.

שלב ראשון

קבלת אינפורמציה על הקשיש באמצעות שיחה טלפונית ראשונה ובחלק מהמקרים באמצעות פגישה אישית בבית הלקוח או בבית הקשיש. האינפורמציה נחלקת למספר נושאים כדלקמן:

  • מבחינת אישית כמו רקע וקורות חיים.
  • מבחינת מצבו התפקודי פיזי.
  • מבחינת מצבו הקוגניטיבי.
  • מבחינה כלכלית-האם ישנה יכולת כלכלית לקשיש או למשפחתו לעמוד בהוצאה נכבדה זו באופן פרטי או שמא יש צורך בסיוע מימוני של משרד הבריאות או משרד הרווחה
  • בדיקת היתכנות קבלת המימון מצד המדינה.

שלב שני

שיגור חומר רפואי, קבלת חומר רפואי מפורט על הקשיש הן מבחינה תפקודית והן מבחינה קוגניטיבית. ניתן לשגר החומר ל"יד לקשיש" באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות פקס

"יד לקשיש" בודקת את החומר אם ההגדרה התפקודית והקוגניטיבית תואמת את האינפורמציה שהתקבלה.

שלב שלישי

בדיקה עם המשפחה או עם הקשיש מהן הצפיות וכן מהו המיקום הגיאוגרפי העתידי של אותו בית אבות והצעת "יד לקשיש" באשר למקומות אלטרנטיביים מתאימים.

שלב רביעי

שיגור החומר הרפואי למספר בתי אבות/דיור מוגן וקבלת אישור קליטה עקרוני מבית האבות או הדיור המוגן לקליטת הדייר.

שלב חמישי

קביעת מועד עם המשפחה או עם הקשיש לביצוע סיור ראשוני התרשמותי מהמקומות שהוצעו ותיאום של "יד לקשיש" עם בתי האבות /דיור מוגן.

שלב שישי

ביצוע הסיור וההתרשמות בניהול "יד לקשיש" והמשפחה כולל קבלת אינפורמציה משלימה על המקום ועל העלות הכלכלית.

שלב שביעי

דיון בין המשפחה ו" יד לקשיש" באשר לבחירת המקום המתאים .

שלב שמיני

 הכנסת הקשיש למסגרת שנבחרה.

שלב תשיעי

התעדכנות של "יד לקשיש" מה קורה עם הקשיש בבית אבות ,כיצד מתאקלם, פתירת בעיות המתעוררות בתהליך הקליטה וכל זה עד חצי שנה מיום הקליטה.

שלב עשירי

ליווי המשפחה בכל תהליך קבלת המימון ( "קוד" ממשרד הבריאות  או "הועדה" ממשרד הרווחה) ,כולל מילוי טפסים שונים,קבלת מסמכים כלכליים מתאימים, שיגורם ללשכת הבריאות או הרווחה המתאימים ועמידה מקרוב על קבלת המימון.

שלב אחד עשר

קבלת משוב מהמשפחה או מהקשיש על כל התהליך.

דילוג לתוכן