הפרעות נפשיות או יצאתם זכאים חלק ה'

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית,אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים האלה, יודעי המוסד לביטוח לאומי בכתב שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

  1. מידע מפורט על תנאי הזכאות ואופן הגשת הבקשה ניתן לקבל בחוברת ההסברה או בטלפון 02-6463456 בימים א-ה בשעות 13:00-15:00

  ייעוץ לקשיש

  השירות מיועד לכלל אוכלוסיית הקשישים בארץ

ופועל באופן בסיסי בשני אופנים:

פנייה ישירה או עקיפה של הקשיש או בני משפחתו אל השירות, כדי לקבל מידע, עזרה, תמיכה והכוונה תחומים הקשורים למוסד לביטוח לאומי או לשירותים השונים שבקהילה. האגף יוז פנייה אל קשישים (על פי נתונים הנמצאים בביטוח הלאומי, של גיל מתקדם, מצב משפחתי ומצב תפקודי), כדי לאתר קשישים העלולים להימצא במצבי סיכון ומצוקה.

קורסי הכשרה למתנדבים חדשים: בכל שנה החל מחודש אוקטובר או נובמבר (כחודש לאחר סיום תקופת החגים) מתחילים בהדרגה שבעה קורסים להכשרת המתנדבים החדשים. מטרת הקורסים להכשיר את המתנדבים החדשים, שגויסו בשנה האחרונה, לעבודה עם קשישים ולהיכרות עם תחומי ידע הקשורים לעבודתם בשירות. מידה נוסף על הקורסים תמצאו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שירות הייעוץ לקשיש מפעיל קו טלפון מיוחד לאוכלוסיה המבוגרת ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים בזקנה. השירות, באמצעות מתנדבים שהוכשרו במיוחד לתפקיד, ניתן בימים א'-ה' בשעות 12:30-8:00

בשפה העברית: 02-6463400

בשפה הערבית: 02-646340

בשפה הרוסית: 02-6463402

בשפה האמהרית: 02-6463403

בשפה האנגלית: 02-6463404

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin