גיל הזהב ומימון – יצאתם זכאים חלק ג'

בתנאים מיוחדים יהוו המוסד לביטוח לאומי את קצבת הנכות (ישלם סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תקבלו את קצבת הזקנה המגיעה לכם. מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את קצבת הנכות הכללית או את קצבת הבטחת ההכנסה עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זקנה, לא תפחת קצבת הזקנה שלהם משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.

דמי אבטלה- מקבלי דמי אבטלה, גברים ושנים, יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים. מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

גיל הפרישה" לגברים לפי תאריך לידה (מותנה בהכנסות) גברים שנולדו ביולי 1939 עד אפריל 1942- גיל הפרישה המותנה בהכנסות יעלה בהדרגה לפי המפורט בטבלה שלהלן. לגברים שנולדו במאי 1942 ואילך, גיל הפרישה המותנה בהכנסות יהיה 67.

 השלמת הכנסה- תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה משולמת למי שאין להם הכנסות נוספות והיא תלויה בגיל (בני פחות מ-80 ובני 80 ומעלה) ובמספר הנפשות במשפחה. היא נעה בין 2.368 ₪ ליחיד בן פחות מ-80 לבין 5,409 ₪ לבני זוג בני 80 ומעלה עם שני ילדים. את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש אותה בזמן שאתם מגישים את התביעה לקצבת זקנה, או לאחר מכן, במועד שהצטמצמה הכנסתכם לכדי השיעור מהזכה בתוספת השלמת הכנסה. תוספת השלמת הכנסה תשולם החל בחודש שהגשת את התביעה.

מענקים נוספים

מענק חימום- פעם בשנה משולם מענק חד פעמי לחימום למקבלי קצבת זקנה, שמקיימים את התנאים האלה: 1. הם מקבלים תופסת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה; 2. הם מתגוררים באזור המוגדר "קר" על פי החוק חודשיים לכל הפחות. המענק הוא משפחותי. סכום המענק הוא 246 ₪, והוא משולם באופן אוטומטי בצירוף לקצבת חודש אוקטובר.

מענק פטירה- מענק פטירה הוא מענק חד פעמי בגובה 7,778 ₪ המשולם במקרים האלה: אם נפטר מי שקיבל

מהביטוח הלאומי המכונה קצבת זקנה, שאירים, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים, נפגעי עבודה או תגמולים למתנדבים- ישולם מענק חד-פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל

המשך המאמר בשבוע הבא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin