מימון לקשישים יצאתם זכאים חלק ב'

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד הוא 1,268 ₪ ולזוג 1,906- ₪. סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה: ליחיד 1,345 ₪, ולזוג, 1,983 ₪.

אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

לסכומים אלה מצטרפת "תוספת בעד תלויים", כלומר תוספת בעד בן זוג או בת זוג, ידועים בציבור וילדים. כדי לקבל את התוספת, בני המשפחה צריכים לעמוד בתנאים המפורטים באתר המוסד, הכוללים גיל, מצב משפחתי והכנסה. אם כבר מילאתם טופס תביעה לקצבת זקנה, תצטרכו למלא טופס נפרד עבור תוספת בעד "תלויים". עקרות בית אינן זכאיות לתוספת זו.

אם הכנסתם החודשים עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית, תשולם לכם "קצבת זקנה חלקית"- הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לכם, פחות 60% מסכום הכנסתכם העולה על "ההכנסה המרבית"-מ ובלבד שסכום הקצבה ה"חלקית" המגיעה לכם הוא לפחות 127 ₪ לחודש. על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר. פרק הזמן שאינכם מקבלים אותה, יובא בחשבון בזמן המזכה אתכם בתופסת ותק ובתוספת דחיית קצבה.

מקצבת הזקנה מנוכים סכומים שונים:

דמי ביטוח בריאות- סכום של 173 ₪ לחודש ליחיד ו-251 ₪ לחודש לזוג. אם אתם זכאים לתופסת השלמת הכנסה, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 92 ₪ לחודש (ליחיד וגם לזוג).

למקבלי קצבאות נוספות במוסד- המוסד לביטוח לאומי לא משלם כמה קצבאות בעד פרק זמן אחד, ועליכם לבחור באחת הקצבאות (חוץ מקצבת ילידם וגמלת סיעוד, שישולמו גם בזמן שאתם זכאים לקצבת זקנה).

אם אתם זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה) והשלמת "תקופת אכשרה" (תקופת ביטוח), תקבלו קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת השאירים המגיעה לכם. זכות זאת אינה ניתנת ל"עקרת בית" שזכאית לקצבת זקנה.

אם אתם זכאים גם לקצבת זקנה וגם לקצבת תלויים בנפגעי עבודה, תקבלו קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת התלויים, או מחצית קצבת זקנה ונוסף עליה קצבת תלויים מלאה.

אם אתם זכאים גם לקצבת זקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, עליכם לבחור באחת הקצבאות. אם בחרת בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיערו קצבת הזקנה המגיעה לכם.

המשך המאמר בשבוע הבא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin