אפוטרופוס או יצאתם זכאים חלק א'

לא פשוט לדעת מה מגיע לנו מהמדינה, וכל עוד הסכומים שלהם אנו זכאים לא ממתינים לנו בתיבת הדואר לצד חשבונות החשמל והארנונה, נדרשת מאתנו עבודה. לפניכם המדריך המקוצר לנבכי הביטוח הלאומי

מערכת הגיל השלישי

הביטוח הלאומי הוא מוסד שבשביל לקבל ממנו את מה שמגיע לנו תמיד נדרשת הרבה סבלנות ועוד יותר מזה- טופסולוגיה. לגמלאים זכויות שונות: קצבת זקנה, שירותי סיעוד, מענק חימום, מענק פטירה ושירותי ייעוץ לקשיש. מומלץ מאוד לעשות שיעורי בית לפני שמגישים בקשה לקבלת קצבה או מענק. ריכזנו עבורכם את עיקרי הדברים. פרטים נוספים תמצאו באתר הביטוח הלאומי. מומלץ אפילו להשקיע בהתייעצות חד פעמית עם רואה חשבון שיבהיר לכם למה אתם זכאים ואיך תוכלו למצות את זכויותיכם.

קצבת זקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטול לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה (שאותו ניתן להוריד מהאתר או להשיג בסניפים) סמוך ליום שבו הגעתם לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ12 חודשים מן המועד הזה. שימו לב שגיל הזכאות אינו זהה לגיל הפרישה. בהמשך הכתבה טבלאות המפרטות את גיל הפרישה. גיל הזכאות לגברים הוא 70 ואצל נשים הוא עולה בהדרגה על פי הטבלה שלהלן:

אם הגשתם את התביעה לאחר המועד שבו נעשיתם זכאים לקצבה, רשאי המוסד לביטול לאומי לשלם לכם את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית.

יש לרשום בטופס התביעה את כל הפרטים הנדרשים, ולהציג לפני פקיד התביעות כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה או לתוספת. ניתן לשלוח את טופס התביעה בדואר. מקבלי קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי צריכים להגיש תביעה לקצבת זקנה בהגיעם לגיל המתאים. באתר הביטוח הלאומי ישנו פירוט על המעבר מקצבאות אחרות לקצבת זקנה.

כאשר אתם ממלאים את טופס התביעה, שימו לב למסמכים שאתם נדרשים להציג בצירוף אליו על מנת למנוע מעצמכם טרטורים. עליכם לציין את מספר החשבון שלכם, שאליו תועבר הקצבה, שם הבנק כתובתו (כל הפרטים הללו מופיעים על גבי צ'קים, כך שניתן למסור צ' מבוטל). ניתן לקבל את הקצבה דרך חשבון של קרוב מדרגה ראשונה. הקצבה משולמת ב-28 בחודש שבגינו מגיעה לכם הקצבה.

המשך המאמר בשבוע הבא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin