בית אבות | דיור מוגן | מבחר בתי אבות בכל הארץ - ייעוץ מקצועי ללא תשלום לגיל הזהב 052-2544307

ENGLISH

מדוע לפנות לייעוץ מקצועי?

המדריך לבחירת מסגרת

ניתן לקבל סיוע מהמדינה?
לקוחות מספרים
יד לקשיש בתקשורת
אודות יד לקשיש
כניסה לבית אבות
כניסה לבית אבות סיעודי
כניסה לדיור מוגן
יחסי אפוטרופוס חסוי
עובדים זרים איכותיים
השגת עובדים זרים ומימונם
טיפול בתשושי נפש
חוו דעתכם על האתר
צרו קשר
קישורים חשובים
מדריכים ומאמרים חשובים  לגיל הזהב


 

 

שם מלא

טלפון    
דוא"ל

 דנחי דוד.

 

 

הנדון: אפוטרופסות בגיל המבוגר

(המאמר פורסם ב"דורות" אוק' 2006 חובר ע"י עו"ד דר' דורון ישראל)

אם לתפוס את השור בקרניו - יש לומר זאת ברורות ונחרצות: מינוי אפוטרופוס לאדם מבוגר הוא פגיעה קשה ביותר בזכויות היסוד שלו, בכבודו העצמי ובחירותו לפיכך, ככלל, יש להשתמש בכלי משפטי זה רק במקרים חריגים, ובהיקף המינימלי הנדרש בנסיבות העניין. נקודת מבט זו היא נקודת המבט המשפטית הרלוונטית להבנת כל נושא מינוי האפוטרופוסים לאנשים מבוגרים, ורק ממנה ניתן לתפוס את המצב המשפטי הנכון לנושא.

 לצערנו, המציאות שונה: הן פקידי הסעד והן בתי-המשפט אינם ערים תמיד לנקודת מבט זו, ובפועל ממנים לאנשים מבוגרים אפוטרופסים בקלות שניתן להגדירה לעתים "כקלות בלתי נסבלת". שינוי משפטי בתחום זה נדרש בהחלט, וברשימה זו ננסה לעמוד הן על המצב המשפט הקיים והן על השינוי הנדרש.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962-סוגית היסוד

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 (להלן - "חוק הכשרות המשפטית") קובע כמה עקרונות יסוד ברורים:

א.      הוא קובע כי כל אדם כשר לזכויות וחובות מיום לידתו ועד ליום מותו

ב.       הוא קובע כי כל אדם כשר לפעולות משפטיות זולת אס נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק-דין של בית-משפט.

ג.        החוק קובע הבחנה ברורה בין קטין ובין בגיר, כאשר קו הגבול המשפטי הוא גיל 18.

לשון אחר: כל אדם בגיר הוא בעל כשירות לזכויות וחובות- ולא ניתן, שלא באמצעות הליך משפטי, לשלול ממנו מעמד זה. מכאן, שאדם, מבוגר ככל שיהיה, תשוש וחולה ככל שיהיה, יהא מצב הכרתו אשר יהיה - אינו מאבד בשום מקרה "באופן אוטומטי" את מעמדו ככשיר מבחינה משפטית. הדרך היחידה לגרום לו "לאבד" את כשירותו ועצמאותו המשפטית - היא אך ורק בדרך של הליך משפטי.

חשיבותם של עקרונות אלה לעתים נעלמת מעיני האנשים המטפלים במבוגרים בחיי היום-יום: כך ניתן לראות רופאים, המקבלים החלטות ביחס לאנשים מבוגרים תוך התעלמות מרצונותיהם, בהצדקה כי "הם לא מבינים מה קורה אתם", כך ניתן למצוא צוותים בבתי-אבות המקבלים החלטות ביחס למבוגרים השוהים אצלם בהצדקה, כי "הם כבר לא יודעים מה טוב להם"; וכך הלאה. התמונות הללו הן בלתי חוקיות לחלוטין בהעדר מנוי חוקי של אפוטרופוס - אין לשום אדם, בין רופא ובין פקיד סעד, זכות חוקית כלשהי לקבל החלטות בשם המבוגר או לשלול ממנו את זכויותיו ומעמדו החוקי העצמאי. הדרך המשפטית היחידה לשלול מאדם את עצמאותו המשפטית ואת כשירותו החוקית - היא בדרך של מינוי אפוטרופוס על-ידי בית-משפט כפי שקבוע בחוק הכשרות המשפטית.


 

<הקודם      הבא>

ניווט במאמר:
אפוטרופסות עבור חסוי
אפוטרופסות בגיל המבוגר
<אתה כאן>
המשמעות המשפטית של אפוטרופסות-חלק א'
המשמעות המשפטית של אפוטרופסות-חלק ב'
שמיעת דעתם של קרובי החסוי
היבטים נוספים בהליך מינוי האפוטרופוס
אפוטרופסות-סיכום
 

דנחי דוד | דוא"ל: danhai@yad-lakashish.co.il | כתובת: הפרדס 6 כפר סבא 44258 ישראל | טל: 052-2544307
שילוב- בנייה וקידום אתרים

דף הבית: בית אבות, דיור מוגן | ENGLISH | מדוע לפנות לייעוץ מקצועי? | המדריך לבחירת מסגרת | ניתן לקבל סיוע מהמדינה? | לקוחות מספרים - וידאו | כניסה בית אבות | כניסה בית אבות סיעודי | כניסה דיור-מוגן | יחסי אפוטרופוס - חסוי | טיפול תשושי נפש | תשושי נפש ופעילות גופנית | השגת עובדים זרים ומימונם | עובדים מטפלים זר איכותיים | מאמרים - גיל הזהב | אודות יד לקשיש | צרו קשר | קישורים חשובים | חוו דעתכם על האתר | מפת האתר | terms and conditionsתנאים והסכמים  |  privacy policy מדיניות פרטיות |